Reparationer

 

Den  huvudsakliga sysslan är nyproduktion av instrument men vi utför även reparationer och service om så önskas.

Exempel på utförda reparationer: Bandslipning, byte av översadel, justering, strängbyte, intonering, byte av pottar, jack, mickar m.m.

Är du i behov av en reparation är det lättast att komma med instrumentet för att få ett kostnadsförslag för arbetet.