Visioner

Min vision är att bygga stränginstrument av olika slag
och tillverka dem i den kvalité och karaktär som kunden önskar.

Som människa så tror jag mer på kvalité än kvantitet och vill sätta det i prioritet.
Min önskan är inte att starta en fabrik och massproducera gitarrer och basar.
Det jag vill är att utveckla är min kunnighet som hantverkare.
Att få stimulans och genom kreativitet och ge mig på nya utmaningar.
Den som har ett instrument tillverkat av mig skall vara full
av harmoni och ha glädjen att skapa fin musik många år genom livet.

---:-:-:-:-:-:-:-:---

Det som kommer att prägla min tillverkning är tre saker.

#  Egendesignade MÅS instrument som kommer att erbjudas till försäljning.

#  Beställningar - Kunden har önskemål om modeller, lack, utrustning m.m.

#  Reparationer - för att lära känna så många instrument som möjligt.

 

- : -  MÅS  - : -

-:-